Featured

BBS Second Years || cost and management accounting || Exam type question model || #account#pkaPublished
please subscribe my youtube channel
हाम्रो channel मा मुख्य गरेर पढाई तथा सिकाई का video बनाइने छ +2 तथा BBS का सबै को लागि अति नै उपयोगि हुने छ त्यसैले सबैले subscribe गर्नु होला । कमि कमजोरी हरु coment गर्नु होला म सुधार गर्ने प्रयास गर्ने छु
#Prakash_Adhikari #pka
Category
Management
Be the first to comment