วิชา : การจัดการองค์กรดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ Digital Organization Management : Promo

0 Views
Published
วิชา : การจัดการองค์กรดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ Digital Organization Management

ผู้สอน : รองศาสตราจารย์ ดร.สุพันธุ์ ตั้งจิตกุศลมั่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว
ดร.สุจิรา วุฒิโสภณ

ผลิตโดย :
ฝ่ายการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ KMITL
ในโครงการ 60 ปี พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง
KMITL MASTERCLASS THE LEGEND 2021

#KMITL #KLIX #MASTERCLASS #ONLINELEARNING
#เทคโนลาดกระบัง #60ปีพระจอมเกล้าลาดกระบัง #คอร์สออนไลน์
Category
Management
Be the first to comment