การบริหารองค์กร โดยวิถี Excel มุ่งสู่ ERP Organization Management by Excel Transform to ERP

2 Views
Published
การบริหารองค์กร โดยวิถี Excel มุ่งสู่ ERP-Organization Management by Excel Transform to ERP โดย อจ.สมพงษ์ พูนลาภทวี

กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้การเสริมสร้างความร่วมมือด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของภาคอุตสาหกรรม

FB : https://www.facebook.com/LogisticsFan...
กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม https://dol.dip.go.th/
Category
Management
Be the first to comment