การจัดการองค์กร - Organization Management

1 Views
Published
นิยาม: หมายถึง มอบหมายความรับผิดชอบในหน้าที่ต่างๆให้แก่ผู้อื่น เพื่อให้งานบรรลุความสำเร็จ
Category
Management
Be the first to comment