ലോജിക് സ്കൂൾ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ്; പരിശീലന രംഗത്ത് മുന്‍നിരയിൽ | Logic School of ManagementPublished
രാജ്യം മുഴുവൻ പ്രവർത്തനം വ്യാപിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങി പ്രമുഖ കൊമേഴ്സ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനമായ ലോജിക് സ്കൂൾ ഓഫ് മാനേജുമെന്റ് 
#LogicSchoolofManagement #Kochi #MathrubhumiNews
.
.
മാറുന്ന ലോകത്ത് കൂടുതൽ മാറ്റങ്ങളോടെ. പുതിയ വേഗത്തിൽ. പുതിയ ലുക്കിൽ.
മാതൃഭൂമി ന്യൂസ്. #MathrubhumiNews.


Watch Mathrubhumi News Live at https://youtu.be/DhujH-qBWx0


#MalayalamNews #MalayalamLatestNews #KeralaNews #MathrubhumiNews #Mathrubhumi #Malayalamnewslive #Malayalamlivenews #Latestmalayalamnews #Breakingnews #Breakingnewskerala #Breakingnewslive


Connect with Mathrubhumi News:
Visit Mathrubhumi News's Website: http://www.mathrubhumi.com/tv/
Find Mathrubhumi News on Facebook: https://www.fb.com/mbnewsin/
-----------------------------------------------------
Mathrubhumi News (മലയാളം: മാതൃഭൂമി ന്യൂസ്) is a 24-hour Malayalam television news channel and is one of Kerala's most viewed TV channels. Owing to its varied presentation style and reliable content, Mathrubhumi News has become the fastest-growing news channel in Kerala. More than just a news channel, Mathrubhumi News features a host of programs that relate to various aspects of life in Kerala. Some of the frontline shows of the channel are: 
- Wake Up Kerala, the Best Morning Show in Malayalam television.
- Njangalkum Parayanund, youth-centric viewers sourced discussion around the pressing topic of the day.
- Super Prime Time, the most discussed debate show during prime time in Kerala.
- Vakradrishti and Dhim Tharikida Thom, unmatchable satire shows.
- [email protected], the show on issues that light up the day.

- World Wide, a weekly round-up of all the important news from around the globe.


Happy viewing!


Mathrubhumi News is an initiative by The Mathrubhumi Printing & Publishing Co. Ltd.
Mathrubhumi News. All rights reserved ©.
Category
Management
Be the first to comment