ಸಮಯವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಡಿಸುತ್ತದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ | ಸಮಯವೇ ನಿನ್ನ ಆಸ್ತಿ | Time Management In Kannada

1 Views
Published
Join this channel to get access to perks:
https://www.youtube.com/channel/UCUQ0nHFamCkBfVZeOUEfE_w/join
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
My Instagram Link :- https://www.instagram.com/invites/contact/?i=uzl466n5alci&utm_content=g7r90wg
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Knowledge For Life In Kannada
ಸಮಯವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಡಿಸುತ್ತದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ | ಸಮಯವೇ ನಿನ್ನ ಆಸ್ತಿ | Time Management In Kannada

#timemanagementinkannada
#timewasteinkannada
#kannadabestmotivationalvideo
#swamivivekananda
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Note : Some of the pictures used in this video belongs to the real owners. We don't have any authority / right on the pictures used.

Disclaimer : This Channel doesn't promote or encourage any illegal activities, all contents provided by This channel is meant for EDUCATIONAL PURPOSE under fair use.

Copyright Disclaimer
Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for 'Fair Use' for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research, Fair use is a permitted by copyright statute that might otherwise be infringing, Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Music Credits :

Music : YouTube Audio Library

The Angels Weep by Audionautix is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 license. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Artist: http://audionautix.com/

Heart of Nowhere by Kevin MacLeod is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 license. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Source: http://incompetech.com/music/royalty-free/index.html?isrc=USUAN1400045

Artist: http://incompetech.com/

Visual Credits :

Visual : Pixabay , Pexels
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Category
Management
Be the first to comment