లీటరుకి 2.5 ML చాలు | Terrace Garden Management | SameeraPublished
#Raitunestham #Roofggarden #terracegarden

గుంటూరు నగరం కన్నవారి తోటలో నివాసం ఉంటోన్న సమీర... తమ ఇంటిపై స్వచ్ఛమైన ఆహారాన్ని అందించే మిద్దెతోటను సాగు చేస్తున్నారు. కూరగాయలు, పండ్లు, పూలు, ఔషధ మొక్కలు పెంచుతున్నారు. ఏడాది మొత్తం కాత వచ్చే వివిధ రకాల మొక్కలు వీరి తోటలో ఉన్నాయి. తోట నిండుగా, పచ్చగా పెరగడానికి, మొక్కలు బలంగా ఉండటానికి, కాయల సైజు పెరగడానికి, చీడపీడల నివారణకు ఉపయోగిస్తున్న ద్రావణాలు, కషాయాలను సమీర వివరించారు.

☛ Subscribe for latest Videos - http://bit.ly/3izlthm​​​​​​​​​​​​​
☛ For latest updates on Agriculture -http://www.rythunestham.in/​​​​​​​​​​​​​
☛ Follow us on - https://www.facebook.com/RaituNestham
☛ Follow us on - https://twitter.com/rytunestham​​​​​​​​

Sameera Terrace garden
Terrace gardener Sameera
Terrace Garden
Roof Garden
Balcony Garden
Kitchen garden
Food Forest
Natural food forest
Family food forest
Mirchi farming
mirchi cultivation
chilli powder marketing
Vegetable Cultivation
Natural Farming
Organic Farming
Intergrated Farming Models
deshi chicken farming
deshi hens farming
naatu kolla pempakam
Multi Crops Farming
Telangana Agriculture
Andhra Pradesh Agriculture
Indian Agriculture
Profit in Agriculture
Income in Agriculture
Best Agriculture
Agriculture Videos
Farming Videos
Farming Videos Telugu
Agriculture Videos in Telugu
Telugu Agriculture
Raitunestham agriculture videos
Rytunestham agriculture videos
Rythunestham agriculture videos

Music Attributes:
The background musics are has downloaded from www.bensound.com
Category
Management
Be the first to comment