మనసా! చేయకు ఈ పొరపాట్లు | Mind Management | Swami Parijneyananda | Sri Ramakrishna Prabha |

2 Views
Published
#MindManagement #BhagavadGita #SriRamakrishnaPrabha

The content of our Channel -
* Spiritual * Motivational * Inspirational * Moral Stories * Devotional Songs
___________________________________________________________________________________
Disclaimer- Some contents are used for educational purpose under fair use. Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for "fair use" for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use ___________________________________________________________________________________

భగవాన్ శ్రీరామకృష్ణ, శ్రీ శారదా దేవి, స్వామి వివేకానంద సందేశాన్ని మరియు మన సనాతన ధర్మాన్ని ప్రచారంచేయడమే ఈ ఛానల్ ఉద్దేశం. ముఖ్యంగా ఆధునికతరానికి నైతిక, ఆధ్యాత్మిక విలువలను అందించడం.
The purpose of this Channel is to disseminate the message of Bhagavan Sri Ramakrishna, Holy Mother Sri Sarada Devi, Swami Vivekananda and Sanatana Dharma. Most importantly, to inculcate Moral and Spiritual Values among the modern generation.
**********************

శ్రీ రామకృష్ణ ప్రభ యూట్యూబ్ చానెల్ ను సబ్సక్రైబ్ చేసుకోండి
http://www.youtube.com/c/SriRamakrishnaPrabha
Sri Ramakrishna Prabha - The Telugu Monthly Magazine.
For print copy please subscribe through this link...
https://rkmath.org/srkp

శ్రీ రామకృష్ణ ప్రభ విడి ప్రతి కొరకు
https://www.rkmathhydpublications.com/product-category/single-issue/
*****************
Reusing the videos/Audios in parts or full from this channel requires the permission of ‘Sri Ramakrishna Prabha’. Please obtain the same by email - [email protected]
Category
Management
Be the first to comment