வாருங்கள் வளர்வோம் || TIME MANAGEMENT (நேர மேலாண்மை - பகுதி-04) || Mr.Peter Christoper Raj

2 Views
Published
"வாருங்கள் வளர்வோம்" நிகழ்ச்சியில் TIME MANAGEMENT (நேர மேலாண்மை) எப்படி பயன்படுத்துவது என்பதில் இருந்து Mr.Peter Christoper Raj பேசுகிறார்கள்...இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும். தவறாமல் பார்த்து பயனடையவும்.

Nambikkai Tv presents............
வாருங்கள் வளர்வோம் || TIME MANAGEMENT (நேர மேலாண்மை - பகுதி-04) || Mr.Peter Christoper Raj


Please do like and subscribe to our channel to get more videos.
For more information about us kindly visit https://nambikkaitv.com/

Stay connected
Facebook: https://www.facebook.com/NambikkaiTV/
Twitter: https://twitter.com/TvNambikkai
Our Website: https://nambikkaitv.com/
Email: [email protected]

Download Nambikkai TV app
Android: https://play.google.com/store/apps/de...
IOS: https://itunes.apple.com/us/app/nambi...


#வாருங்கள்வளர்வோம் #nambikkaitv #நேரமேலாண்மை #timemanagement #goodmessage #message #நேரநிர்வாகம் #time #thoughtfortheday #inniyanal #information
Category
Management
Be the first to comment