மத்திய அரசின் மக்கள் நலத்திட்டங்கள் | அடல் பென்ஷன் திட்டம் | Atal Pension Yojana | AOH TV

2 Views
Published
Links
https://www.indiapost.gov.in/Financial/DOP_PDFFiles/APY%20FAQ.pdf
https://sbi.co.in/documents/14463/1946821/07122019_ATAL+PENSION+YOJNA_Details.pdf/b28aa396-093c-dd32-719d-6dd3d21da51a?t=1575698327068
https://www.npscra.nsdl.co.in/scheme-details.php
https://www.bankofbaroda.in/personal-banking/other-services/atal-pension-yojana
https://www.hdfcbank.com/personal/insure/social-security-schemes/atal-pension-yojana
http://www.centralbankofindia.co.in/en/atal-pension-yojna-APY
https://www.axisbank.com/retail/investment/atal-pension-yojana/features-benefits
https://www.yesbank.in/personal-banking/yes-individual/wealth-management/apy
https://www.kotak.com/en/personal-banking/insurance/atal-pension-yojana.html
https://www.icicibank.com/Personal-Banking/account-deposit/pension-schemes/atal-pension-yojana/index.page
https://www.unionbankofindia.co.in/english/atalpensionyojana.aspx

வளமான தமிழகம்!! வலிமையான பாரதம்!!

Annaamalai our Hope!!

Join the Revolution!!

Annaamalai was totally unknown till 2019 to Tamil Nadu until he resigned came back to karur and started his social work, farming and started addressing students and youths.

Annaamalai IPS is identified as a youthful, rising figure in Tamil Nadu. His academic achievement made him to address a big group before the President of India at the Asoka Hall of Rastrapathi Bhavan. As I would see it, no politician has accomplished this in Tamil Nadu.

We can understand through his speech that he has a big a vision for the state and its future.

His speeches are empowering, energetic and a good lesson to the youths.

His speech talks about national, state and world politics which shows his insight in politics.

He addresses the press with dignity and respect to the journalists. We never witness this with the Tamil Nadu politicians. This shows Annamalai is different than the current politicians and he will work for our future.

His speech is very simple straightforward that consistently addresses the national wide politics and makes everyone to understand that we are proud tamilians and brave Indians.

He is a new youthful energetic, educated future leader of Tamil Nadu. He is our hope for youngsters, for our future and for our new Tamil Nadu.

Let’s join together to strengthen his hand to achieve our goal of better future and honest governance in Tamil Nadu.

Please SUBSCRIBE and Join Me In YouTube. https://www.youtube.com/channel/UCMkB...

Annamalai | அண்ணாமலை | annamalai ips speech | அண்ணாமலை ஐபிஎஸ் | பாஜக துணைத் தலைவர் அண்ணாமலை | அண்ணாமலை பேச்சு | அண்ணாமலை வீடியோ |Annamalai latest speech | Annamalai IPS interview | Annamalai IPS | Annamalai news | Annamalai news today | Annamalai video | Annamalai interview | Annamalai DMK|

#Chennai #annamalai #Annamalaiips #TamilNadu #Tamil #tnbjp #AnnamalaiIPS #நமது நம்பிக்கை #மாற்றம் காண்போம் #annamalaiourhope #நமதுநம்பிக்கை #மாற்றம்காண்போம் #stalin #DMK #BJP # We support Annamalai #Annamalai #AnnamalaiIPS #BJP #modi #udhayanidhi #dmk #Annamalaibestspeech #Annamalaivideo #AnnamalaiIPSinterview #Annamalaiinterview #Annamalailatest #AnnamalaiBJP # இதுதாங்க நேரம் இனி எல்லாம் மாறும் #Stepping Beyond Khaki #Annamalai IPS Book #Bloomsbury #BJPTamilNadu #BJP4TamilNadu #Shorts #YoutubeShorts #Dhamu #AOH TV #Avadi_Dhamu #Dhamu_AVADI #Shorts #Youtubeshorts #JanKiBaat Sree Ram #kolagalasrinivas #kolakalasrinivas #kolagalasrinivasan #kolahalastv #kolahalasrenivas
Category
Management
Be the first to comment