Featured

निवड श्रेणी प्रशिक्षण उद्दिष्टे SELECTION GRADE TRAINING 2022 ObjectivesPublished
निवड श्रेणी प्रशिक्षण उद्दिष्टे SELECTION GRADE TRAINING 2022 Objectives

उद्दिष्टे
1.बदलत्या शैक्षणिक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी नाविन्यपूर्ण प्रवाहांची अंमलबजावणी सक्षम करणे.
2.शिक्षकांना मूल्यांकन पद्धती आणि साधने प्रभावीपणे लागू करण्यासाठी सक्षम करणे.
3.प्रभावी शाळा व्यवस्थापन संस्था आणि प्रशासकीय कौशल्यांसाठी शिक्षकांमध्ये आवश्यक शैक्षणिक कार्य संस्कृती विकसित करणे.
4.नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 नुसार होत असलेल्या बदलांचा सामना करण्यासाठी शालेय अभ्यासक्रम आणि शिक्षक शिक्षण अभ्यासक्रम सक्षम करणे.
5.मानवी हक्क जागरूकता, बहुसांस्कृतिकता आणि संवैधानिक मूल्यांसाठी वचनबद्धता मजबूत करणे.
6.शिक्षकांना शिकण्याची प्रक्रिया सुधारण्यासाठी आवश्यक ज्ञान, कौशल्ये, वृत्ती आत्मसात करण्यास सक्षम करणे.
7. जागतिकीकरण, आधुनिकीकरणाच्या संदर्भात शैक्षणिक क्षेत्रात होणारे बदल आणि त्याचा शैक्षणिक गुणवत्तेवर होणारा परिणाम

Objectives

Enabling the implementation of innovative streams to meet the changing educational challenges.

To enable teachers to effectively implement assessment methods and tools.

To develop the necessary educational work culture in teachers for effective school management organization and administrative skills.

To enable the school curriculum and teacher education curriculum to cope with the changes taking place as per the new National Education Policy 2020.

Strengthening human rights awareness, multiculturalism and commitment to constitutional values.

To enable teachers to assimilate the knowledge, skills, attitudes required to improve the learning process.

Changes in the field of education in the context of globalization, modernization and its impact on the quality of education
Category
Management
Be the first to comment