Παρουσίαση για την πρόοδο του Προγράμματος Μετασχηματισμού της Alpha Bank

2 Views
Published
Αλλάζουμε την Alpha Bank και το μέλλον της τραπεζικής. Εστιάζουμε στο Αύριο και επιταχύνουμε τον βηματισμό μας, με στόχο να παράγουμε αξία για τους Πελάτες, τους Ανθρώπους, τους Μετόχους μας και την Κοινωνία.

Τη Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2021, η ηγετική μας ομάδα παρουσίασε την πρόοδο και την επόμενη μέρα του Προγράμματος Μετασχηματισμού της Τράπεζάς μας.

Μέρος Α' - Εισαγωγή

0:03:08 - Βασίλης Ψάλτης, CEO
"Η υλοποίηση του Προγράμματος Μετασχηματισμού, πυρήνας για την επιτυχία του Στρατηγικού Σχεδίου της Alpha Bank": Στόχοι και προτεραιότητες του Προγράμματος Μετασχηματισμού

Μέρος Β' - Πυλώνες του Μετασχηματισμού και Αλληλεπίδραση του Προγράμματος με όλες τις μονάδες της Τράπεζας

0:15:45 - Αναστασία Σακελλαρίου, Chief Transformation Officer
Ανασκόπηση του Προγράμματος Μετασχηματισμού, κύρια στάδια σχεδιασμού και υλοποίησης, βασικά έργα και πρώτα επιτεύγματα

0:23:27 - Ισίδωρος Πάσσας, General Manager - Retail Banking
Πελατοκεντρικός μετασχηματισμός Τραπεζικής Ιδιωτών

0:32:00 - Γιάννης Εμίρης, General Manager - Wholesale Banking
Πελατοκεντρικός μετασχηματισμός Τραπεζικής Επιχειρήσεων

0:40:56 - Σπύρος Φιλάρετος, General Manager - Growth & Innovation
Ανάπτυξη και καινοτομία για τη βελτίωση της Εμπειρίας του Πελάτη

0:47:34 - Σπύρος Ανδρονικάκης, Chief Risk Officer
Μετασχηματισμός της διαδικασίας πιστοδοτήσεων

0:55:03 - Νίκος Σαλακάς, Chief Legal & Governance Officer
Η Νομική Υπηρεσία, η Κανονιστική Συμμόρφωση, η Εταιρική Διακυβέρνηση και το Γραφείο Προστασίας Δεδομένων αρωγοί του Προγράμματος Μετασχηματισμού

0:57:50 - Στέφανος Μυτιληναίος, Chief Operating Officer
Νέο Λειτουργικό Μοντέλο και βελτιστοποίηση παραγωγικότητας

1:02:09 - Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, Chief Financial Officer
Χρηματοοικονομική διάσταση του Προγράμματος Μετασχηματισμού

1:04:20 - Νικόλας Χρυσανθόπουλος, Executive General Manager - Strategy
Η σημασία του Προγράμματος Μετασχηματισμού στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της Τράπεζας

1:06:22 - Sergiu Oprescu, General Manager - International Network
Μετασχηματισμός και Διεθνής Παρουσία Ομίλου

1:07:49 - Φραγκίσκη Μελίσσα, Chief Human Resources Officer
Ανάδειξη Ανθρώπινου Δυναμικού, νέα κουλτούρα εργασίας και Employee Value Proposition

Μέρος Γ' - Κλείσιμο

1:10:31 - Αναστασία Σακελλαρίου, Chief Transformation Officer
Ο ρόλος, οι στόχοι και η Ομάδα του Προγράμματος Μετασχηματισμού

#AlphaBank #TheAlphaBlueprint #Tomorrow

https://www.alpha.gr
https://www.instagram.com/alphabankstories/
https://www.facebook.com/AlphaBankPage/
https://twitter.com/Alpha_Bank
https://www.linkedin.com/company/alpha-bank/
Category
Management
Be the first to comment